La junta

La junta directiva de La Verema regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. En el moment de constituir-se l’associació, els càrrecs són provisionals i estan pendents de ratificació (o no) per votació a la primera Assemblea General dels membres i són els següents:

President: Boris Mir
Vicepresident: Sergi del Moral
Presidenta d’Honor: Maria Beneyto
Secretaria: Betlem Cuesta
Tresorer: Salva Chiva
Vocal Primer: Blanca Amengual

Moment fundacional… 🙂