Associació Educativa La Verema

Els fins de l’associació educativa La Verema són:

  1. Promoure qualsevol activitat o projecte que ajudi a desenvolupar i fonamentar pedagògicament el projecte educatiu de l’Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal.
  2. Idear, planificar i realitzar activitats educatives, de formació i de difusió alineades amb els principis educatius de l’Institut-Escola Les Vinyes.
  3. Fomentar la innovació educativa i la renovació pedagògica a través de la col·laboració amb persones i institucions interessades en la millora de l’educació.
  4. Facilitar recursos a l’escola per poder dur a terme activitats formatives adreçades a la pròpia comunitat educativa i, molt especialment, al seu equip docent, així com per millorar les condicions materials i físiques del centre i dels entorns d’aprenentatges dels infants i joves de Les Vinyes.

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Darreres notícies