Jornada sobre el conflicte a secundària

A partir de les peticions dels assistents a la darrera jornada de formació sobre cultura restaurativa, us proposem un nou dissabte de formació enfocat específicament a la resolució dels conflictes a secundària.

Dissabte 13 d’abril a l’Institut Angeleta Ferrer de Barcelona

Un conflicte és tota situació de disputa o divergència en què hi ha una contraposició d’interessos o necessitats antagòniques entre dues o més parts. Aquesta situació es pot resoldre sense violència i a través d’una negociació? Si ja ha esclatat el conflicte, com podem restaurar la relació i reparar els danys causats? Quin rol té el docent en aquestes situacions? Què podem fer per prevenir els conflictes i, sobretot, per resoldre una situació de crisi?

Una jornada pràctica per oferir eines per tractar els conflictes a les aules des del punt de vista del rol docent.

Inscripcions

El cost de la jornada és de 35 euros i inclou materials i esmorzar.

Cal fer una reserva per a la inscripció (5 €), la resta de l’import (30 €), s’abonarà a l’inici de la jornada.

Tots els beneficis de la jornada van íntegrament a l’Associació Educativa La Verema per a promoure noves activitats.
Els formadors no reben cap compensació econòmica per la seva feina.
Des de l’Associació La Verema volem agrair la seva generositat.