Jornada «Cultura restaurativa a secundària»

Introducció a la cultura restaurativa per a la resolució de conflictes als centres educatius de secundària des de la perspectiva docent.

Presentació de la jornada

La cultura restaurativa o restauradora és el marc conceptual i ètic de la justícia restaurativa. La justícia retributiva, la més habitual en els centres educatius, considera que el càstig o sanció ha de restablir l’equilibri que s’ha trencat a causa d’una mala acció. Però a la pràctica, això sol ser contraproduent en el mitjà i llarg termini, tant per a les víctimes com per als agressors.

La justícia restaurativa, en canvi, considera que el que realment restablirà l’equilibri serà el reconeixement dels danys causats a la víctima i de les seves necessitats, combinats amb un esforç actiu perquè els agressors assumeixin la seva responsabilitat, arreglin allò que han fet malament, i facin front a les causes del seu comportament. Tractant aquesta necessitat de reparació del dany de manera positiva, la justícia restaurativa té el potencial de dignificar tant la víctima com l’agressor i d’ajudar-los a transformar les seves vides fent de l’experiència d’una mal acció una oportunitat d’aprenentatge.

Programa

9:15 – 9:30 Recepció i benvinguda.
9:30 – 10:30 Cercle de paraula: Cultura restaurativa al centre.
10:30 – 11:00 Esmorzar a càrrec de La Verema.
11:00 – 13:00 Taller Rol docent en una cultura restaurativa.
13:00 – 14:00 Cercle de paraula: resolució de conflictes.

Inscripcions

El cost de la jornada és de 35 euros i inclou materials i esmorzar.
Cal fer una reserva per a la inscripció (5 €), la resta de l’import (30 €), s’abonarà a l’inici de la jornada.

Tots els beneficis de la jornada van íntegrament a l’Associació Educativa La Verema per a promoure noves activitats.


Els formadors no reben cap compensació econòmica per la seva feina.
Des de l’Associació La Verema volem agrair la seva generositat.

Formadors

Abraham de la Fuente, Director adjunt de recerca i innovació del Programa Angeleta Ferrer de Barcelona.

Boris Mir, Director adjunt de formació docent del Programa Angeleta Ferrer de Barcelona.