Primera trobada a Les Vinyes

Aquest divendres 8 de febrer hem tingut una primera trobada amb docents de Les Vinyes interessats en formar part de l’associació i hem acordat algunes properes accions:

  1. Comunicar a l’AFA de Les Vinyes la creació de l’associació i proposar-los d’organitzar conjuntament un primer acte adreçat a les famílies. La idea és convidar a Eduard Vallory, director d’Escola Nova 21 i president del Centre Unesco de Catalunya a parlar del futur de l’educació.
  2. Proposar una primera formació de professors per tal de donar-nos a conèixer i veure com podem començar a articular formacions. Estem pensant en alguna formació adreçada a secundària a l’entorn de l’ABP, per començar.
  3. Acabar els tràmits de creació de l’associació amb les esmenes i indicacions sobre els estatuts (edat dels membres, nom de l’associació) que ens ha fet arribar el servei Tècnic del Servei d’Associacions i Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

També s’ha parlat de la necessària separació entre les activitats de La Verema, totalment voluntàries i lliures, de les necessitats del propi centre respecte a actes i activitats que es puguin fer. Per exemple, a les portes obertes per a professionals, la Verema no hi té cap paper. O als actes de l’associació hi poden venir els mestres que vulguin, però no en tenen cap compromís! 🙂

Hem proposat que els segons divendres de mes podrien ser una bona data per trobar-se la Junta i les persones interessades en fer propostes o crear comissions per a fer coses. Les reunions es farien a Les Vinyes, que és la seva seu formal.

Hem proposat que els segons divendres de mes podrien ser una bona data per trobar-se la Junta i les persones interessades en fer propostes o crear comissions per a fer coses.

Publicat per

Adminstració General

Equip d'administració de la web